KMA & KONSTRUKTION

För Hyrex är KMA, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, tre grundpelare som genomsyrar hela verksamheten. Ett välfungerande KMA-arbete bidrar till nöjdare kunder och medarbetare, en mer hållbar produktion ur miljöhänsyn och inte minst en ökad säkerhet på byggarbetsplatsen. Här vill Hyrex gå i framkant.

Tjänster/KMA & Konstruktion

- Hyrex renodlade KMA-ingenjör säkerställer att alla delar av varje projekt lever upp till kraven som ställs av dig som beställare och Arbetsmiljöverket.

 

- För att minimera risker redan i projektets linda har Hyrex en egen konstruktör som ritar upp nya ställningar i CAD. När nya ställningar ritas upp i 3D innan montering kan eventuella brister identifieras redan innan montörerna påbörjat sitt arbete. 

 

- Sedan 2020 har Hyrex också en egen säkerhetsinspektör som åker ut till alla ställningar för att genomföra kontroller där alla förankringar provdras.  

 

- Just nu arbetar Hyrex för att få en BF9K-certifiering på plats under 2021. BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem för byggbranschen med tuffa krav som rör just KMA. Med en sådan certifiering höjs ribban ytterligare en nivå – en naturlig klättring för Hyrex.
 

Image by C Dustin
Depå Arlanda/Uppsala

Generatorgatan 36
195 60 Arlandastad

Depå Alby, Huvudkontor

Albyvägen 40
145 04 Norsborg

logo.png
sos-barnbyar-logo.png
liggande+jul+sv+450x150.png
© 2021 Hyrex AB. All Rights Reserved.
Developed by Olle Björnekull Media