top of page

KMA & KONSTRUKTION

För Hyrex är KMA, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, tre grundpelare som genomsyrar hela verksamheten. Ett välfungerande KMA-arbete bidrar till nöjdare kunder och medarbetare, en mer hållbar produktion ur miljöhänsyn och inte minst en ökad säkerhet på byggarbetsplatsen. Här vill Hyrex gå i framkant.

Tjänster/KMA & Konstruktion

- Hyrex renodlade KMA-ingenjör säkerställer att alla delar av varje projekt lever upp till kraven som ställs av dig som beställare och Arbetsmiljöverket.

 

- För att minimera risker redan i projektets linda har Hyrex en egen konstruktör som ritar upp nya ställningar i CAD. När nya ställningar ritas upp i 3D innan montering kan eventuella brister identifieras redan innan montörerna påbörjat sitt arbete. 

 

- Sedan 2020 har Hyrex också en egen säkerhetsinspektör som åker ut till våra ställningar för att genomföra kontroller där förankringar provdras.  

 

- Vi är BKMA-certifierade. BKMA är ett lednings- och produktcertifieringssystem för byggbranschen med tuffa krav som rör just KMA. Med en sådan certifiering höjs ribban ytterligare en nivå – en naturlig klättring för Hyrex.

 

Vill ni ta del av vår Kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöpolicy?

Mejla info@hyrex.nu
 

Image by C Dustin
Depå Alby, Huvudkontor

Albyvägen 40
145 04 Norsborg

Depå Arlanda/Uppsala

Generatorgatan 36
195 60 Arlandastad

BKMA_NegB_0425_2x.png
STIB_logo_aukt_220x99 (002).jpg
© 2022 Hyrex AB. All Rights Reserved.
Developed by Cortado Visual
bottom of page